27-03-2018

En blandet flok fugle: Solsorte, Grønirisk og en bogfinkeflok.