Lidt om byen

Randers er en meget gammel by, det ses stadigvæk der hvor der er bevaret bindingsværkshuse. Schousgadekvarteret og Brødregade har en del af disse huse og der er få andre huse bevaret på nogle af de andre gader i den indre by også.

Randers har også haft volde og det ses stadigvæk af gadenavnene hvor de har ligget, lille Voldgade, Vestervold og Østervold.

I Randers har der været flere kirker, og der har også været flere små hospitaler, men idag er der ikke mange spor efter dem. På bakken hvor nu det gamle Randers Arresthus idag ligger, har der engang ligget en kirke: Laurentii kirke og der lå også en kirkegård, rundt om i Randers har der også ligget andre kirkegårde.

Randers ældste kirke er Sankt Mortens kirke bygget engang i slutningen af 1400tallet. I kan læse mere på dette link: 

http://www.visitranders.dk/sct-mortens-kirke-gdk605091

Randers er kendt for Randershandskerne.