Randers Mandtal er transskribering af Mandtal/Skattelister fra Landsarkivet for Nørrejylland.

MTR 1682

MTR 1692

MTR 1717

MTR 1743