Skifteekstrakter fra Københavns Hvidebog

Kun skifter der ikke kræver skiftekommisionens medvirken.

Wulff skifter i hvidebog Kbh indtil 1842

Wulff skifter i hvidebog Kbh 1842 - 1878