Krigen 1864 - En formodet afdød soldat vendte hjem.

Krigen 1864 - En formodet afdød soldat vendte hjem.

Dette er en lille historie om hvor vigtigt det er altid at kontrollere de oplysninger man finder på nettet! I dette tilfælde om en soldat der under krigen i 1864 blev erklæret død uden faktisk at være det.

Anders Otto Martinsen blev født den 6. februar 1839 i Bromme sogn i Sorø amt, moderen Karen Andersdatter var ugift, og den udlagte fader var Martin Johans mestersvend på Smedegades Mølle.

Han blev døbt i kirken den 24. februar samme år.

Ifølge folketællingerne i 1840, 1845 og 1850 er Anders plejebarn hos enke og aftægtskone Karen Larsdatter.

Sorø, Alsted, Bromme, Bromme Bye, et Huus, 2. FT-1840 opslag 8
Ole Bertelsen, 68, Enkemand, Indsid, fattiglem
Karen Larsdatter, 61, Enke, Aftægtskone
Anders Martinsen, 1, ug, Hendes pleiebarn

Sorø, Alsted, Bromme, Bromme Bye, 29, et Huus, 2. FT-1845, opslag 11
Peder Larsen, 41, Ugift, Do (I Sognet), Hjuulmand
Karen Larsdatter, 66, Enke, Bjergbye Sogn, Aftægtskone
Anders Martinsen, 6, Ug, I Sognet, Pleiesøn

Sorø, Alsted, Bromme, Bromme Bye, 15, et Huus, 2, FT-1850, opslag 4
Karen Larsdatter, 71, Enke, MBjergby S, Aftægts Enke
Anders Martinsen, 11, Ugift, I sognet, hendes Pleiesøn

Den første søndag efter påske 1853 konfirmeres Anders i Bromme sogn, kundskab og opførelse er meget god. Under Forældre er kun moderens navn nævnt.

I 1855 12 Anders i lære hos Mølleren Niels Chr. Olsen i Smedegaards mølle, samme sted som den udlagte fader også arejdede.

Sorø, Købstæder, Slagelse, Smedegaard Mølle, 32, FT-1855 opslag 23/24
Niels Chr. Olsen, 58, gift, Lille Ege Boslund Sogn, Møller, Husfader, Do (Lutheran)
Caroline Rossen, 46, Do (gift), Kjøbenhavn, Husmoder, Do (Lutheran)
Helga Olsen, 15,ugift, Slagelse, Datter, Do (Lutheran)
Thora Olsen, 17, Do (ugift), Asnes Sogn, Aasherred, Do (Datter) , Do (Lutheran)
Alma Olsen, 7, Do (ugift), Slagelse, Do (Datter) , Do (Lutheran)
Alfred Olsen, 8, Do (ugift), Do (Slagelse), Søn, Do (Lutheran)
Lisbet Jensen, 21, Do (ugift), Ladegaard Sorøe Amt, Tjenestepige, Do (Lutheran)
Maren Johansen, 22, Do (ugift), Sønderup Sogn Sorøe Amt, Do (Tjenestepige) , Do (Lutheran)
Hans Pedersen, 28, Do (ugift), Nordrup Sorøe Amt, Tjenestekarl , Do (Lutheran)
Chr: Chrestensen, 23, Do (ugift), Eggislevmagle Sorøe Amt, Do (Tjenestekarl) , Do (Lutheran)
Hans Jensen, 58, ugift, Kindertofte Sorøe Amt, Tjenestekarl, Lutheran
Hans Jacobsen, 21, Do (ugift) Sandbye Sogn, Præstøe Amt, Do (Tjenestekarl) , Do (Lutheran)
Anders Martin, 16, Do (ugift), Bromme Sorøe Amt, Lærling, Do (Lutheran)

I 1860 er Anders 21 år og Møllesvend hos mølleren Christian Jørgensen i Bromme

Kilde: Sorø, Alsted, Bromme, Bromme Bye, 22 Møllen, FT-1860 opslag 4

Derefter forsvinder han af syne et stykke tid, og jeg ledte derefter på nettet for at se om andre kunne hjælpe mig videre, en hjemmeside oplyste så at Anders var død i krigen 1864. Et kig i ”De Faldnes Minde” bekræftede den antagelse.

Men.. En efterkommer af mine aner - Christiane Frederikke Wolff blev den 17. juni 1866 viet i Sankt Johannes sogn i København amt med Anders Otto Martinsen.

Og de får sammen fem børn i perioden 1866-1873. Det er jo to år efter krigen!

Endnu et par folketællinger i 1880 og 1885 i København dukker op ved nærmere undersøgelse. Også de bekræfter at det er samme mand.

København, Nord for Byen, Fredensgade, Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdams Rode, Matr. Nr. 809, Fredensgade 14, sidehuuset 5de sal, 1, FT-1880 opslag 72

Anders Martinsen, m, 40, mand, Lutheran, Brommebye Sorøe, Arbeidsmand
Christiane Martinsen, kv, 40, Gift, - , Kjøbenhavn, Husmoder
Vilhelm Frederik Martinsen, 13, Ugift,  -, Kjøbenhavn, Søn
Christian Albert Martinsen, 11, Ugift, -, Kjøbenhavn, Søn
Ida Karin Martinsen, 10, Ugift, - , Kjøbenhavn, Datter
Otto Emil Martinsen, 8, Ugift, -, Kjøbenhavn, Søn
Thora Kirstine Martinsen, 6, Ugift, -, Kjøbenhavn, Datter

København, Staden, Jægergade, Udb. Klædebo Kvarter, Matr. 845 Jægergade nr. 3. Kvist, 20, FT-1885, opslag 7

Anders Martinsen, m, 45, G, Bromme, Sorø A. Husfader Arbejdsmand
Kristiane Wulff, k, 45, G, København, Husmoder
Wilhelm Martensen, m, 18, København, Søn, Glarmesterlærling
Kristian, m, 16, København, Søn, Bogtrykkerlærling
Ida, k, 14, København, Datter
Otto, m, 12, København, Søn
Tore, k, 11, København, Datter

Endnu en undersøgelse denne gang i Politiets Registerblade.

Her dukker Anders op i dødebladene.

Bladet er udfyldt den 1. maj 1892 og der er ingen tvivl om at det er samme mand – fødestedet er godt nok skrevet Bramme, men fødselsdatoen er den 6. februar 1839. Dødsdatoen er den 20. marts 1900. Så gik jagten ind på at finde ud af hvor han var begravet. Jeg finder ham på den rette dato i Sankt Stefans sogn i København amt, og nu er der ingen tvivl mere, idet både hans mors og hustruens navn nævnes.

Men hvorfor er Anders så med i ”De Faldnes Minde”?

Jeg kigger igen i bogen og opdager at der er en henvisning til oplysninger bag i bogen.

Her står der:

Fra Registret over faldne i 1864:

Martinsen, Andreas Otto, Bromme, 18de Infanteri-Regiment, 3die Compagni, Menig nr. 620, 29. juni, bog 1864, side 149

På side 149 står der:

3. 620, Menig Andreas Otto Martinsen (Bromme),savnede i kampen på Als den 29. Juni, begravede (Se anmærkning 4)

Anmærkning 4 findes på side 182, og på side 183 under anmærkning 4c) Står der:

om denne menig har jeg ikke kunnet skaffe anden oplysning, end at regimentet med bestemthed har påstået, at han var død.

Denne mand må være Anders Otto Martinsen!

Så blev jeg virkelig nysgerrig, kunne jeg mon finde en ansøgning fra Anders Otto Martinsen om Erindringsmedaljen for 1864? I den måtte der jo stå hvad der var sket med ham.

Igen er jeg heldig for disse ansøgninger ligger jo på nettet nu, og der går da heller ikke lang tid før jeg finder hans ansøgning!

Heri bekræftes det at han deltog i krigen fra den 15. marts til den 15. september, og at han den 28. juli på Als er blevet taget til fange af fjenden.

Men Anders levede i bedste velgående og fik - som skrevet tidligere - med Christiane Friderikke Wolff fem børn.