Peter Marqvor Otzens familie Opd. 27/6 2018

 

Første Generation

 

1.  Peter Marqvor1 Otzen, * ca. 1688, † 00-00-1759 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde, begravet 06-09-1759 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde,[1] (se note 1).  Han blev gift med (1) Elisabeth Christiana Høfpner, * ca.1705, † 00-00-1773 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde, begravet 11-08-1773 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde,[2] (se note 2).  Han blev gift med (2) Birgitta Thorbrygger.

 

                             Børn sammen med Elisabeth Christiana Høfpner:

 

            2.         i.   Johan Ludwig2 Otzen * 00-00-1743.

 

                       ii.   Mette Magdalene Otzen, * 00-00-1729 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 20-10-1729 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[3] (se note 3).  Hun blev gift med Nicolaj Christian Høpffner, 19-05-1747 Hjemme i huset: Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[4] (se note 4).

 

                      iii.   Friderica Ottosen, * 00-00-1731 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 09-03-1731 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[5] (se note 5).

 

                      iv.   Birgitta Christina Otzen, * 00-00-1732 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 10-04-1732 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[6] (se note 6).

 

                       v.   Edel Wolentina Ottes, * 00-00-1733 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 31-03-1733 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[7] (se note 7).

 

                      vi.   Maximiliana Ottesen, * 00-00-1734 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 02-06-1734 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[8] (se note 8).

 

                     vii.   Charlotte Hedevig Ottesen, * 00-00-1735 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 02-06-1735 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[9] (se note 9).

 

                    viii.   Frederich Ottesen, * 00-00-1736 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 06-09-1736 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[10] (se note 10).

 

                      ix.   Marie Christiane Henriette Ottesen, * 00-00-1737 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 17-09-1737 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[11] (se note 11).

 

                       x.   Anna Magdalena Ottezen, * 00-00-1741 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 05-04-1741 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[12] (se note 12).

 

                      xi.   Sophia Carolina Friderica Otzen, * 00-00-1742 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 12-05-1742 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[13] (se note 13).

 

                     xii.   Hedevig Otzen, * 00-00-1746 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 04-01-1746 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[14] (se note 14).

 

                             Børn sammen med Birgitta Thorbrygger:

 

                    xiii.   Marcus Gerhard Ottesen, * 00-00-1719 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde, døbt 21-02-1719 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde,[15] (se note 15).

 

                    xiv.   Lorenz Peter Ottesen, * 00-00-1720 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde, døbt 07-09-1720 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde,[16] (se note 16).

 

                     xv.   Friderich Christian Ottesen, * 00-00-1724 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 01-03-1724 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[17] (se note 17).

 

                    xvi.   Christian Friderich Ottesen, * 00-00-1725 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 09-11-1725 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[18] (se note 18), † 00-00-1725 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, begravet 14-12-1725 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[19] (se note 19).

 

                   xvii.   Barn, † 00-00-1727 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde, begravet 29-10-1727 i Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde,[20] (se note 20).

 

 

Anden Generation

 

2.  Johan Ludwig2 Otzen (Peter Marqvor1), * 00-00-1743 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde, døbt 30-07-1743 i Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde,[21] (se note 21).  Han blev gift med Maren Møller, 14-07-1779 i Frederiksberg, Sokkelund, København,[22] (se note 22), * ca.1751.

 

                             Børn:

 

                        i.   Peter Marqvardz3 Otzen * 27-10-1781 i Sankt Nikolaj, Sokkelund, København, døbt 09-11-1781 i Sankt Nikolaj, Sokkelund, København,[23] (se note 23).  Han blev gift med Tapite Sophie Osted, 27-07-1810 i Helligånds, Sokkelund, København, trolovet 30-06-1810 i Helligånds, Sokkelund, København,[24] (se note 24).

 

                       ii.   Elisabeth Christiane Otzen * 03-08-1780 i Sankt Nikolaj, Sokkelund, København, døbt 11-08-1780 i Sankt Nikolaj, Sokkelund, København,[25] (se note 25).

 

 

Note 1 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154921#154921,25861912

 

Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1745-1814 opslag 30

 

År 1759

 

D 6te September

Blev ..? Raadmand Peter Marquart

Otzen begraven i Dom Kirken

i den store gang, uden for

no. 25 af Qvindfolk .........?, om

formiddagen 11½ slet

Betalt for Jorden 20 Rdl

Til Skolen               6 Rdl

Foræret et par Wox lys til

Dom Kirken wog 9? ......?

71 Aar gammel

Note 2 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154921#154921,25861940

 

Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1745-1814 opslag 58

 

År 1773

 

D 11te Augustij

Blev sal: Madame Elisabeth Christiana

Otzen begravet i Dom Kirken

i den store gang, uden for nr. 25

af qvindfolk ...........?, om for-

middagen kloken 11½ slet

For Jorden betalt 20 Rdl

Til Skolen        "       6 Rdl

Foræret et par hvide wox

lys til Domkirken wog 8 ?

68 Aar gammel

Note 3 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860448

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 153

 

År 1729

 

d 20 Octobr

Raadmand og Postmester Peter Mar-

qvard Otzen og Elisabeth Christina

Høfpners Barnet Mette Magdalene

bares af Mad: Lunde Raadmand

Jens Rasmusens Kierestestod hos.

Md Fadre

Herr Renteskriver B Prehn

Monsr Biørensen og

Monsr. Christian Jacobi Høfpner

O: F:

Jomfr: Enger Fogh og

Jomfr: Maren Lange.

Note 4 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154919#154919,25861447

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1678-1778 opslag 164

 

År 1747

 

D. 19 Maj

 

Efter Kongl: allernaadigste

tilladelse er Mons: Nicolaj

Christian Høpffner, med

Jomfrue Mette Magdalene

Otzen, copulerede hiemme

i Huuset, hos hendes Fader

Raadmand Otzen af Velædle

og Velærværdige Sr. Proust

Buch

Note 5 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860463

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 168

 

År 1731

 

d: 9 Martij

Raadmand og Postmester

Petter Marqvard Ottosøns Daatter Døbt og kaldet - Frederica -

Baaren af Frue Susanna

Ulfeld Velbaarne Hr Ma-

jor Seefrldt, Madame

Christopher Jørgensøns

Stod hos; M F:

Hans Excellentz Høyædle

og Velbaarne Hr Stift-

befalings Mand og Ober-

Chemerer von Holstein

Hr Major Schlapbuth,

Hr Major Kaltenborg -

Jomfru Tæbitta Jonæsen,

Jomfr: Elisabet Lyche

Note 6 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860479

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 184

 

År 1732

 

d 10 April

Edle Hr Raadmand og

Postmester Petter Mar-

qvard og hans Kiæ-

reste deris Daatter

Birgitta Christina

Baaren af Velbr: Frø-

ken Karen Juell -

Velbaarne Frøken

Wiviche Juell Stod hos

Renteskrifver Berent

Petters, Hr Revisor

Reimer Voigsguldsche

Kongl: Fuldmægtig paa

Cammeret Johannes Amb-

ders - Christian Høfp-

ner - Jomfru Soell

 

Note 7 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860496

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 201

 

År 1733

 

d: 31 Martj

Raadmand og Postmester

Peter Marqvort Ottes

og hans Kereste Elisabeth

Christine Otezen deris

Datter kaldet

Edel Wolentina

Baren af Frøiken Chatrin

Trolle stod hos Frøken Sophie

Hedevil Juel     Mandf.

Hr. Radmand Hans Rasmus Lang

Hr Occonimus Schade

Hr Apotecher Heer

 

Note 8 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860509

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 214

 

År 1734 - 2. Juni

 

Raadmand og Postmester

Petter Marqart Ottesen

og hans Kireste Elisabet

Kirstine Ottesen deres Datter

Døbt og Kaldet

Maximiliana

Baren af Madame Homeløv

Jomf: Lise Lunde stod hoes

Mandf.

Hr Johan Isrreth? Prehn

fra Kiøbenhaven

Hr Petter Gerdtzen fra

Kiøbenhaven

 

Note 9 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860524

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 229

 

År 1735 - 2. juni

 

d 2 Junj

Raadmand og Postmester

Petter Marqvart Ottesen

og hans Keriste Elisabet

Kirstine Høphner deris

Datter Døbt og Kaldet

Charlotte Hedevig

Baaren af Frue Provstinde

Buch stod hos Madame

Lange    mandf.

Hr Borgemester

Morten Mundthe

Hr Canrechtor Ring

Monsiør Petter Runchel

Monsiør Hans Petter Haal?

Note 10 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860539

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 244

 

År 1736

 

d: 6 Septem

Hr Raadmand Ottesen og

hans Keriste Elisabet

Kirstine Høphner deris hiem

døbte Søn kaldet

efter hans Kongel: Høyhed

Cron Printzen ved Naven

Frederich

Hendes Mayestæt Dronning

Sophie Magdalenne og paa hendes

veine Baaren af Priorinde

Elisabet Friis hendes Høyførster

Frue Sophie Christine Marc-

Grevinde og paa hendes

veine Frøchen Mette Schersted

Mandf.

Hans Kongelige Mayestet

Kong Christian dend Siette

og paa hans veine Amtz

Forvalter Rasmus Fugl

Hans Kongelige Høyhed Cron

Printz Frederik og paa hans

veine Borgemester Munthe

Note 11 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860551

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 256

 

År 1737

 

d 17 Septem

Hr Raadmand Ottesen

og hans Kereste Elisabet

Kirstine Høphner deris

Datter døbt og Kaldet

Marie Christiane Henriette

Baaren af Frøken

Wind stod hos Frøken

Cathrine Trolle

Mandf.

Hans Exelence Hr Geheime

Raad og Stiftamtmand

Baron af Gerdoff

Hans Exelence Hr Geheime

Raad von Hagen

Hr Admiral Bille

 

Note 12 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154917#154917,25860643

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 46

 

År 1741

 

d: 5 April

Raadmand Ottezen og

hans Kiærste Deres Datter

Døbt og Kaldet

Anna Magdalena

Baaren af Frue Munthe

stod hos Jomfrue Schultz

Mands Faddere

Hr General Fiscal Smit

Hr Secretarie Christian Smit

Hr Doctor Stampe

Note 13 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154917#154917,25860654

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 57

 

År 1742 - 12. maj

 

Raadmand og Postmester Peter

Marqvard Otzen og Elisabeth

Christiana Høfpners deres

Datter Døbt og kaldet

Sophia Carolina Friderica,

1. hendes Høy fürstl: Durchl:

Sophia Carolina Furstinde af

Ostfrisland

2. hendes høy Furstl: Durchl:

Friderica Printzesind af

Wurtenberg NeuStadt Abetisie

paa det høyadel: Walløe Stift

3. hands høy furstl: Durchl:

Friderich Christian Marqvar

af Culmbach

4. hans furstl: Durchl: Carl

Christian Erdmand Printzen

af Wurtenberg Øels

Disse blev forlangt efter en

skriftelig Sedel at andføres

til Fadere, men var ingen

fra dem, I deres sted.

Men Barned blev baaren

af Madame Gödiche fra Kiøbenhavn

Stod hos Madame Franch

Mands Fadere

Monsieur Hans Rasmussen Lang

Monsieur Tostrup er Ride-

foget over Professernes Gods

 

Note 14 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154917#154917,25860686

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 89

 

År 1746

 

d 4 Januari

Hr Raadmand og Postmester

Peter Marqvard Otzen og

Kiæreste Elisabeth Christiana

 Høpffner, Deres Datter Døbt

og Kaldet

Hedevig

Baaren af Apotheker Steers

Kiæreste

Stod hos Jomfrue Mette

Magdalena Otzen

Mands Fadere

Hr Raadmand von Ham

Monsr Høpffner

Monsr Heiman

Note 15 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860354

 

Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 59

 

År 1719

 

d 21. februar

Peter Marqvor Ottesen Postmester

Birgitte Thorbrøgger

barnet Marcus Gerhard

bæres af Margrete Anders Ras-

mussens, Madame Schiltz staad

hos.

M: F:

Captein Thune, Hans Rasmussen

.ange, Otto Maard,

Jmfr. F.

Jomfr: Weile, Jomfr Rahn

Fr. F.

Mad: Holdst. Mad: Berg

Note 16 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860367

 

Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 72

 

År 1720

 

År 1720

d 7 Septembr

Peter Merqvar Ottesen

Birgite Tordbrøger,

barnet

Lorenz Peter

Bæres af

Madam: Mag: Jesper Schade,

Madam: Holst staad hos

M: F:

Mons. Holdst Raadstueskrifver

Morten Erichsen, Mond. Lihme

Fr. fadder

Madam. Lind: Madam Øyler

Jomfr F.

Komfr: Stendorps Domiana

Jmofr: Andersløf.

Note 17 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860393

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 98

 

År 1724

 

d 1 Martii

Raadmand Peter Marqvar Ottesen

Birgite Thorbrøker, Fride-

rich Christian, bæres aff

Madame Lange, Madam: Knudsen

M.F.

Borgem Niels Lunde, Raadmand

AndersLange, Johannes von

Jessen, Mons Holdst Raadstueskrifver

Jomfr: Faddere

Jomfr Vandel, Jomfr. Fogh.

Note 18 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860408

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 113

 

År 1725

 

d 9 Novembr

Raadmand Peter Marqvor

Ottesen. Birgitte Torbry-

ger, Barnet Christian Friderich

bæres aff Madame Lunde

Madame Sl: Lauritz Nielsens staad hos.

Mand Fadder

Byefoged Gustavus Wilhelm

Hænneman. Byeskrifver

Olaus Holdst. Severin Wichart.

Jomfr:

Jomfrue King, Mademoi-

selle Maren Triger

Fr F:

Madame Lange, Niels Rasmuss

Madame Stær Apotechers.

Note 19 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860568

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 273

 

År 1725

 

D. 29 Octobr. Raadm. Ottesens Barn begrafet

i  Dom Kirchegaards synder Side

........? 12 ..? ? Jorden 4 ..?

Note 20 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154916#154916,25860567

 

Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 272

 

År 1727

 

d 14 Decembr Raadmand

Peter Marqvor Ottesens

spedebarn begrafved ved

12 slet udi Domkirchens gaar

for Jorden betalt 4 Mk

 

Note 21 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=154917#154917,25860664

 

Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 67

 

År 1743

 

d 30 Julius

Raadmand og Postmester Peter

Marqvard Otzen og Kiæreste

Elisabeth Christiana Høfpners

Deres Søn Døbt og Kaldet

Johan Ludvig

baaren af Frøchen Vibeche

Krag

Stod hos Frøchen Charlotte Krag

Fadernes Naune

Erens Henrich Berling,

Andreas Hartwig Godiche

Jens West, alle 3de fra

Kiøbenhavn

 

Note 22 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=149612#149612,24749387

 

Frederiksberg, Sokkelund, København: KB 1778-1796 opslag 68

 

År 1779

Note 23 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=156082#156082,26129771

 

Sankt Nikolaj, Sokkelund, København: KB 1766-1788 opslag 255

 

År 1781

 

D 9 Dto Johan Ludevig Otzen Porcelainshd i Borgergden

og Maren Møller En S: K: Peter Marqvardt, født d. 27 Oct: Fadd

Jacob Lynge Fuldmægtig h: Casserer Holm paa Chavn, Hattemager

Jacob Lydersen ved gl. Strand, Bogtryker Peter Marqvart

Høfner Junior, Madm Wandelia Møller Hofbogtryker Møl-

lers Kone i Friderichsberggden og Jfr Christiana Magda-

lena Høffner

Note 24 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=151070#151070,25072629

 

Helligånds, Sokkelund, København: KB 1763-1817 opslag 188 (højre side i midten)

 

År 1810

Note 25 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=156082#156082,26129747

 

Sankt Nikolaj, Sokkelund, København: KB 1766-1788 opslag 231

 

År 1780

 

d. 11 dto Johan Ludvig Ottesen Otzen Porcelainshandler i Borgergaden og

Maren Møller, En D: K: Elisabeth Christiane, født d 3 Aug: Faddr

Bogtryker Directeur Hyphner, Postmester og Slotsforvalter

Ottesen i Roskilde, Sr Bentzen Skriver Karl paa Rente Kammer,

Jfr Elisabeth Christine Hyphner

 

 

 [1]  Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1745-1814 opslag 30.

[2]  Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1745-1814 opslag 58.

[3]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 153.

[4]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1678-1778 opslag 164.

[5]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 168.

[6]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 184.

[7]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 201.

[8]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 214.

[9]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 229.

[10]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 244.

[11]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 256.

[12]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 46.

[13]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 57.

[14]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 89.

[15]  Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 59.

[16]  Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 72.

[17]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 98.

[18]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 113.

[19]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 273.

[20]  Roskilde Domkirke, Sømme, Roskilde: KB 1708-1741 opslag 272.

[21]  Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde: KB 1738-1774 opslag 67.

[22]  Frederiksberg, Sokkelund, København: KB 1778-1796 opslag 68.

[23]  Sankt Nikolaj, Sokkelund, København: KB 1766-1788 opslag 255.

[24]  Helligånds, Sokkelund, København: KB 1763-1817 opslag 188 (højre side i midten).

[25]  Sankt Nikolaj, Sokkelund, København: KB 1766-1788 opslag 231.