Info til besøgende 14-02-2018

Dette er et forsøg på at afklare Hans Blak/blachs familieforhold i Marslev KB 1677-1749. Det er dog med forbehold for fejl i tydningen, og jeg kan have overset en del. Jeg er primært gået efter dem der hed Blak/Blach til efternavn, samt efter svigersønnerne Anders Rasmussen som der jo er tre af. En del har jeg ikke kunne læse det hele ved, men han så medtaget navnet på fadere og barnet, samt de af fadderne jeg kunne læse.

Hvis I har rettelser/tilføjelser så kontakt mig venligst.

Med venlig hilsen
Hanne

27-02-2018

Der er rettet/tilføjet nogle ord der hvor de manglede. Tak til den der sendte mig dem.

Vh
Hanne

Marslev KB 1677-1749

 

 

Hans Blac

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304477

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 7

År 1681

Domca 19 a Trinit: Blef Hans Andersen Blachis Søn i Rastrup døbt, kaldet Madtz

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304480

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 10

År 1685

Dominica 12 post Trinitat: Blef Hans Blachis Daatter i Rastrup, Giertrud trolofvet

Med en ung karl boendis i Birchum, ved nafn Anders Rasmussøn

Dominica 23 Trinitat: Blef Hans Blachis Daatter og Anders Rasmussen Viede.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304482

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 12

År 1686

Dominica Epiph: Blef en af Hans Blachis Døtre udi

Rastrup, Nom: Johanne, 14 Aar gl. begrafvet, i Marsleff Kirchegaard.

 

Die 25 Januarii, Blef Hans Andersen Blachis eldste søn Anders, 22 Aar, begrafven.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304487

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 17

År 1692

30 Maji Blef Hans Blachis elste søn Jens, i Rastrup begraven 26 Aar gammel.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304488

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 18

År 1692

9 Søndag efter Trinitat: den 24 Julii Johan Diderichs datter i Klarskouf døbt Lisebeth - Margrete Hans Blachis i Rastrup ses som fadder.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304489

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 19

År 1694

2 Dominica Trinitatis. Blef Hans Blachis Daatter i Rastrup Ingeborg viet til en

Enkemand boendis i Kiertinge; ved nafn Peder Pedersen.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304491

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 21

År 1695

1 Søndag efter H. 3. Kongers. Blef Rasmus Hansen Barn i Marsleff

Døbt og kaldet Maren.

Bodild Blachis? ses som fadder.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304492

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 22

År 1697

2 Søndag efter H. 3. Kongers. Blef Hans Blachis Daatter Bodild og

Hendis Mand Niels Rasmussen, deris Barn Døbt og kaldet Jens. Kirsten Andersis

i Rastrup bar Barnet. Faddere vare Anders Jørgensen?, Povel? Nielsen i Rastrup,

2 piger Erne Rasmussen?, Karen Hansdatter, ………………..? af ..strup?

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304490

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 20

År 1699

23 Julii, 7 Dominica Trinit: Blef Hans Blachis Daatter Maren, Trolofvet

Til en Enkemand af Fraugde, navnlig Anders Rasmussen

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304496 

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 26 (Højre side – øverste billede)

År 1699

25 Octobris, blev Anders Rasmussen en Enkemand boendis? udi i Fraugde og

Hans Blachis? Daatter af Rastrup navnlig Maren viede tilsammen.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304496

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 26 (venstre side – øverste billede)

År 1700

4 Søndag efter Paaske, D 9 Maji blef Anders Rasmussens Søn i Rastrup

Christnet og kaldet Rasmus. Fruen paa Skousbo Øllegaard ....? Bar

Barnet. Faddere vare: Povel Rasmussen af Kierbye-gaard?, Anders Hansen

af Aasum, Hans Blak af Rastrup, Kirsten Andersd. Karen Povelsdaatter?

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304496

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 26 (højre side nederst – øverste billede)

År 1700 - 27 Dec.

3 Juledag blef Hans Blakis yngste Datter Karen Trolofvet med

en karl nafnlig Anders Rasmussen af Torup udi Allerup Sogn

År 1701

1 Søndag efter Trinit: 29 Maji blef Anders Rasmus og Karen Hansdatter viede?

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304497   

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 27 (venstre Side)

År 1702

Skiertorsdag 13 April. Blef Anders Rasmussens Barn døbt

Og Kaldet Anna-Maria. En pige paa Skousbo, nafnlig Maren

Christensdaatter .? Fremholt Barnet til Daaben. Faddere vare:

Hans Blak i Rastrup, Povel Rasmussen i Kierbye-gaard?, af Marsløf:

Jens Kierte, Niels Kierte, Kirsten Andersis i Rastrup, Kirsten Jensis i HASH?

 

Note: HASH kunne betyde Kirsten Jensis i Hans AnderSens Hus.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304498

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 28

År 1703

4 Februarii, Blef Clemand Jensens Barn Christnet,

og kaldet Knud.

Clausis Datter Sophe er fadder.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304498

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 28

År 1704

16 augustii, Blef Hans Blachis søn Mads trolofvet med Claus

Lauritsens Daatter Sophe udi i Marsleff.

15 Novemb. Mads Hansen og Sophe Clausdatter sammen-viede.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304500

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 30

År 1704

4 Februarii faste lafens Søndag, blef Anders Rasmussens Barn i Rastrup

Christnet og kaldet Bodel. Præste konen bar Barnet. Faddere Vare:

Thomas Johansen af Kerteminde, Povel Rasmussen af Fraugde-kerby?,

Rasmus Blac?, Søren Snedkers Søn Jens, Degne-konen,

Nogle piger: 2 af Præstens, Anna Maria Kielis?. Maria

Jensdaatter, Hans Hansen Daatter af Holef navnlig Karen.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304502

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 32 (Højre side)

År 1707

23 Januarii Blef Anders Rasmussens Barn af Rastrup Døbt og kaldet Peder.

Præste-konen bar Barnet. Faddere vare: Povel Nielsen udi Rastrup,

af Marsløf: Tører? Lauritsen, Jens Hansen, Degnens pige Kirstine,

af G..løff?: Peder Andersens Søn Hans, Hans Hansens Daatter Karen.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304501  

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 31 (Højre side)

År 1707

21 Augustii, 9 Søndag efter Trefoldigheds, 25? Blef Anders Rasmussens

Moder i Rastrup, Mette Rasmusdt.? Begrafen, 76 Aar gammel.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304502 

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 32 (Venstre side)

År 1709

17 Febr. blef der kast jord paa Anders Rasmussens dødføde barn af Rastrup

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304508

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 38

År 1709

D 24 Novemb: Rasmus Blachis Barn døbt, kaldet Gertrud Cathrina. (Resten?)

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304508  

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 38

År 1710 (Sept.?)

D 29 ..? Christi: ....dag? blef Anders Rasmussens barn i Rastrup Døbt og kaldet Hans.

Præstekonen bar Barnet. Faddere vare: (resten?)

Note: Anders Rasmussen er fadder i dåben før denne!

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304509

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 39

År 1710

D 26 Octobris Knud Povelsens barn af Rastrup døbt og kaldet Anders.

Fadder: Anders Rasumussen og hustru, Rasmus Blachis hustru alle af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304509

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 39

År 1711

D 25 Maj: blef Rasmus Blakkis barns daab confirmeret, som var kaldet Johanne.

Faddere: Anders Rasmussen fra Rastrup, Hans Rasmussen fra Holef. (dåben svær at læse)

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304510

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 40

År 1712

D 5 maj? Et barn døbt Hans.

Fadder: Anders Rasmussen af Rastrup, Rasmus Blaks kone af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304510

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 40

År 1712

D 12 Juni Jens Hansen tvillingebørn døbt.

Fadder: Anders Rasmussen af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304510

https://www.danishfamilysearch.dk/sogn824/churchbook/source1361/opslag866370

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 40 (Venstre side)

År 1712

Anno 1712 d 18 Decembr. Blef Anders Rasmusens tvillingebørn af Rastrup

Døbte, drengen blef kaldet Lauridts, ham bar Præstekonen, Pigen blef kaldet Met-

te, hende fremholdt Fruens Pige fra Skovsboe, Fadderne vare unge Hans Rasmu-

sen af Hosløf, Jens Hansen, og Niels Rasmusen af Marslef, Rasmus Blaks og

Knud Pofvelsens Kone af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304506

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 36

År 1713

D 15 April blefen Anders Rasmussen og Maren Steffansdaatter

Af Holef trolofvede tilsammen.

Dom: 5 post Trinit blef Anders Rasmussen og Maren

Steffansdatter viede.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304531

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 61

År 1714

D. 9 Febr: blef Hans Blak? Af Rastrup begravet

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304511

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 41

År 1714

Dom. 24 Trin: blev Hans Rasmussens barn i Holef døbt og kaldet

Kirsten, Præstens Kierste Ide Sophie Juel holdt det over

Daaben, faddere vare Anders Rasmussen i Rastrup,

gl: Hans Rasmussen og Thomas Nielsen begge af Holef,

Hans Pedersens og Hans Hansens Koner begge af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304511

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 41

År 1714

Festo Circum: Xsti Anders Rasmussens Søn i Holef

døbt og kaldet Steffan, ..

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304512 

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 42 (venstre side)

År 1715

Dom Oculi blef Anders Rasmussens 2de sønner Christnet af Rastrup

Og Kaldet Rasmus og Clemen, min kone Ide Sophia Juel

Bar det ene, og Dorthe Hedvig? det andet, faddere vare:

U: Hans Rasmus og gl: Hans Rasmus, og gl. Hans ...? af Harlef?

Hans ..? Af Rastrup, Resten?

 

Note: samme opslag to andre dåb, hvor Anders Rasmussen af Holef er fadder.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304531

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 61

År 1715

D 10 April blef Anders Rasmussens søn Clemen begrafet

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304531

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 61

År 1715

Festo SS. Trinitatis: blef Anders Rasmussens Søn Peder af Rastrup begravet

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304513

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 43

År 1716

Dom: 2 post Epiph: blef Knud Povelsens barn i Rastrup døbt og kaldet Povel.

Fadder: Anders Rasmussen og Hans Hansen af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304514

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 44

År 1716

D 6 Maij blef Hans Hansens barn i Rastrup døbt og kaldet Laurits.

Fadder: Anders Rasmussen af Rastrup.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304515

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 45

År 1717

Dom 1 a Trinit: blef Anders Rasmussen barn af Holef,

døbt og kaldet Dorthe, Præste konen Ide Sophie Juel

bar det til daaben. Faddere vare Thomas Nielsen,

Christen Christensen og Hans Søfrensen, unge Hans

Rasmussens kone og Anders Pedersens alle af Holef.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304516

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 46

År 1718

Dom 3 post Epiph: blef Hans Rasmussens barn i

Holef døbt og kaldet Rasmus.

Fadder: Anders Rasmussen i Rastrup

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304532

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 62

År 1719

D 22 Jan: blef Anders Rasmussen Datter i Holef begravet 1 ½ Aar

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304518

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 48

År 1720

D 23 Juni blef Anders Rasmussens barn i Holef døbt og kaldet

Dorthe. Resten?

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304522

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 52

År 1724

Dom 18 a Trinit: 15 Oct: blef Anders Rasmussens Barn

Af Holef døbt og kaldet Rasmus. Resten?

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304534

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 64

År 1727

Dom: 4 Advent blef Anders Rasmussens søn Steffan af Holef begravet gl: 12 Aar

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304525

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 55

År 1729

Dom Sept: d 13 Febr blef Anders Rasmussens Barn af

Holef døbt og kaldet Stephan, Sr Hans Caspers?

Kierste paa Klarschou bar Barnet. Faddere vare

2de af …..? Klarschous karle Ottho og Laurits,

Oluf Ibsen, gl. Hans Rasmussens kone og Laus Rasmussen.

 

Note: Anders Rasmussens kone (den ene fra  Holef, den anden?) er fadder ved to dåb på modsatte side.

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304526

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 56

År 1730

Den 11 Febr. blef Peder Corneliusøns Barn døbt og kaldet Peder.

Fadder: Anders Rasmussen fra Rastrup.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304534

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 64

År 1730 (d 19 Julii)

Dito blef Anders Rasmussens søn og af Holef jordet

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304535

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 65

År 1736

D 18 Jan: blef Anders Rasmussens Kones Moder af Rastrup begravet gl: 97 Aar

--

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178643#178643,30304536 

Marslev, Bjerge, Odense: KB 1677-1749 opslag 66

År 1738

D 7 Febr. Blef Anders Rasmussen af Rastrup begraven gl: 78 Aar

--

Stoppet ved opslag 68