14-01-2020 Præster

Dette er mit første forsøg på at samle så meget som muligt om præsterne i de forskellige sogne. Det er ikke en ny Wiberg, og jeg har sikkert ikke alt med som Wiberg har. Men jeg håber at det jeg har lavet kan bruges alligevel.

God fornøjelse 

Venlig hilsen

Hanne

Præster i Jebjerg og Lyby - Ny opdateret version 18-07-2020

Præster i Skive og Resen opdateret 07-08-2020

Ny version. Jens (Christensen) Ostenfeldt opdateret med nye oplysninger.
Det er kun de præster jeg har fundet i Kancelliet der er med. Så
præsterne før Hans Thomsen (Svendborg) er ikke medtaget.